ADR-transporter och tömning av oljeavskiljare

Genom kontinuerligt underhåll, besiktning och tömning av din oljeavskiljare undviker du onödiga driftstörningar. Kommunala vattenbolag och miljökontor kräver att man som fastighetsägare har ett bestämt tömningsintervall på dessa oljeavskiljare.

 

Fyll i ditt namn och e-postadress eller telefonnummer så hör vi av oss!
ADR-transport-olja-fett

Spolsnabben har jour dygnet runt, alla dagar på året. Vid akut hjälp, ring oss!

Hjul1

Snabbt

Hjälp när du behöver det!

star

Enkelt

Boka idag,
få hjälp redan imorgon!

Tömning av oljeavskiljare

Oljeavskiljare

FÖREBYGGANDE ELLER AKUT?

I garage och andra fastigheter finns ofta bensin- och oljeavskiljare installerade för att förhindra att förorenat spillvatten släpps ut i det kommunala avloppsnätet. Kommunala vattenbolag och miljökontor kräver att man som fastighetsägare har ett bestämt tömningsintervall på dessa oljeavskiljare.

Spolsnabben erbjuder tömningsavtal med rätt intervall. Vi innehar alla tillstånd för att tömma och transportera avfallet till godkänd behandlingsstation. Vi rapporterar också löpande till ansvarig myndighet så att du som kund inte behöver tänka på det.

Slambil

Besiktning

En oljeavskiljare skall kontrolleras och besiktas vart femte år. Det framgår av standard SS-EN-858 där kapitel 6 handlar om bl.a. besiktning oljeavskiljare. Syftet med bestämmelsen är att det ska kontrolleras så att oljeavskiljaren är tät, att den fungerar som den skall och att den renar spillvattnet i tillräcklig omfattning. Besiktning av oljeavskiljare ska genomföras av en auktoriserad person.

Anlitar du oss kan du vara helt säker på att kontroll och besiktning av oljeavskiljare sker enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och enligt gällande standard, samt enligt kommuners och miljöförvaltningars krav.

Efter utförd kontroll eller besiktning av oljeavskiljare utfärdar vi en kontrollrapport där det framgår att vi har utfört kontroll eller besiktning av oljeavskiljaren i enlighet med gällande standard SS-EN-858. I rapporten framgår även eventuella avvikelser som behöver åtgärdas.

Kontrollrapporten kan användas som dokumentation på att kontroll eller besiktning av oljeavskiljare utförts i enlighet med gällande föreskrifter.

Fakta: 5-års besiktning oljeavskiljare

Besiktning oljeavskiljare utförs vart femte år av auktoriserad person från Spolsnabben. Besiktningen skall omfatta följande punkter:

 • Systemets täthet
 • Kontroll av inställning/funktion för automatisk avstängning
 • Skick/funktion på elektriska enheter/installationer
 • Skick på inbyggda delar, kontroll så att rör och andra delar sitter fast
 • Inre beläggningar (om sådana finns)
 • Hållfasthetsmässigt inre och yttre skick
 • Kontroll av om avskiljarens kapacitet är tillräcklig i förhållande till verksamheten

Fakta: 6-månaders kontroll oljeavskiljare

I samband med tömning utförs kontroll och underhåll av oljeavskiljaren var 6:e månad. Kontrollen utförs av sakkunnig person och skall innehålla minst följande punkter:

 • Kontroll av larm
 • Automatisk avstängning
 • Vattennivåskillnad mellan slam- och oljeavskiljare
 • Rengöring av provtagningsbrunn

Spolsnabben och oljeavskiljare

På Spolsnabben har vi utbildande medarbetare med lång erfarenhet och bred kunskap inom fettavskiljare och oljeavskiljare. Vi hjälper er med:

 • Heltömning –tömning av hela avskiljaren.
 • Rengöring av oljeavskiljare invändigt.
 • Kontroll av oljeavskiljaren – förebygger framtida driftstopp och andra problem.
 • 5-års besiktningar av er oljeavskiljare.
 • Tömningsavtal efter rådande lagstadgad tidsintervall.

Har du frågor om oljeavskiljare eller fettavskiljare, tömning, besiktning eller kontroll Kontakta oss på Spolsnabben 0771 – 550 810.

Vi erbjuder avtal med schemalagda tömningar på din oljeavskiljare

Om du är intresserad av ett serviceavtal, så att vi automatiskt kommer ut och gör kontroll och besiktning av oljeavskiljare med rätt intervall. På så sätt försäkrar du dig om att kontroll och besiktning sker på rätt sätt och att det inte blir bortglömt.

Efter att du fyllt i intresseanmälan kontaktar vi dig snarast möjligt med prisuppgift och mer information.

See Our Work

Latest Projects