Stambyte eller relining villa

Innehåll

Är det dags att renovera avloppsrören i din villa? När det blivit dags för en avloppsrenovering finns framför allt två val för dina rör – stambyte eller relining. Dessa metoder har stora skillnader, både sett till priset och processen. Vi lär dig mer om dessa metoder och om du ska välja stambyte eller relining i din villa!

Stambyte eller relining villa

Gamla avloppsrör

Även om du tar väl hand om ditt hem och ditt avlopp så blir alla avloppsrör gamla och slitna med tiden. Detta kan orsaka en rad olika problem i din villa. Gamla avloppsrör kan börja läcka, leda till stora stopp eller till och med orsaka svåra fukt- och mögelskador i ditt hem. Dessa problem kan såklart bli mycket kostsamma att åtgärda, och dessutom kan det påverka husets värde och familjens hälsa negativt. Därför är det viktigt för dig som villaägare att hålla koll på när dina avloppsrör börjar bli gamla och utföra ett stambyte eller relining i villan innan några allvarliga skador uppstår.

Renovera avloppsrör

När det väl är dags att renovera avloppsrören så finns framför allt två metoder att välja mellan i din villa – stambyte eller relining.

Stambyte innebär att dina gamla avloppsrör byts ut mot nya, vilket är en mycket omfattande och kostsam process. Vanligtvis behöver man gräva upp de gamla avloppsrören och riva delar av både väggar och golv för att komma åt dem.

Relining är en smidig metod där man i stället skapar nya rör inuti de skadade avloppsrören, utan att behöva gräva i marken eller riva någon del av villan. De nya rören är lika starka och bärande som de befintliga rören var innan de blev slitna. Genom att renovera avloppsrör genom relining får du därmed lika förlängd livslängd på systemet, för en mindre kostnad och arbetsinsats.

Vad är smidigast – stambyte eller relining i villan?

Om du kan välja fritt mellan stambyte och relining i villan är det alltså vanligtvis mycket snabbare, smidigare och billigare att relina gamla avloppsrör än att utföra ett stambyte. Det är en kostnadseffektiv lösning som kan åtgärda läckor och förhindra framtida problem utan ett större ingrepp i hemmet.

Om dina gamla avloppsrör är kraftigt skadade eller missformade finns tyvärr inte alltid valet mellan stambyte eller relining i villan, utan då krävs ofta en större insats och ett stambyte för att renovera avloppsrören. Därför bör du se till att renovera dina slitna och gamla avloppsrör i god tid, och alltid ta hand om ditt avlopp på bästa sätt genom exempelvis stamspolning och regelbunden rörinspektion.

Vi hjälper dig med dina gamla avloppsrör!

På Spolsnabben är vi specialiserade på att lösa olika avloppsproblem. Vi kan hjälpa dig med exempelvis relining, avloppsrensning, stamspolning/underhållspolning, slamsugning och rörinspektion. Med vår hjälp kan du skydda din villa från framtida avloppsproblem och försäkra dig om att ditt avloppssystem är i toppskick.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig att renovera dina avloppsrör!