Slamsugning

Det man spolar ner i avloppet måste filtreras i ett reningsverk i en brunn, en avskiljare eller annan typ av behållare. Biprodukten som återstår när vattnet filtreras bort kallas för slam. Vi på Spolsnabben hjälper till med slamsugning och tömmer alla typer av reningsverk och avskiljare till privatpersoner, företag och kommuner. 

oljeavskiljning

Spolsnabben har jour dygnet runt, alla dagar på året. Vid akut hjälp, ring oss på 0771 – 550 810.

Hjul1

Snabbt

Vi är på plats när du behöver hjälp!

star

Enkelt

Boka idag, få hjälp imorgon!

Hur går en slamsugning till?

Vid en slamsugning av en brunn töms brunnen på slam med hjälp av en sugslang från en sugbil. Det finns olika typer av slambrunnar. Vanligast är 3-kammarbrunnar och består av, som namnet avslöjar, 3 kammare som sedimenterar avloppsvattnet och samlar slam som behöver tömmas med jämna mellanrum. Det finns även 2-kammarbrunnar, slutna tankar och minireningsverk som fungerar med samma princip.  

Det kan också vara en dagvattenbrunn. Slamsugning av dagvattenbrunnar genomförs också med sugbilar. När tanken hos slambilen är full töms den på ett reningsverk eller behandlingsanläggning som tar hand om avfallet.

Hur ofta behövs slamsugning?

När brunnen, behållaren eller avskiljaren är full behöver den tömmas. En 3-kammarbrunn av rätt dimension som är ansluten till ett hushåll behöver vanligtvis tömmas minst en gång per år. En dagvattenbrunn bör tömmas på sand, grus och löv ca två gånger per år. Det är viktigt att brunnar töms tillräckligt ofta för att undvika att miljön eller brunnen utsätts för fara eller skadas.

 

slamsugning och miljö

Spolsnabben och slamsugning

På Spolsnabben har vi utbildande medarbetare med lång erfarenhet och bred kunskap inom slamsugning.

Har du frågor om slamsugning, tömning av fettavskiljare eller annat fastighetsunderhåll gällande vatten och avlopp?

Kontakta oss på Spolsnabben 0771- 550 810.

Vilka måste ha fettavskiljare?

Verksamheter som bedriver någon form av livsmedelsverksamhet måste ha fettavskiljare.

 

Vem ansvarar för fettavskiljare?

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för sitt och sina eventuella hyresgästers utsläpp till ledningsnätet inför VA-huvudmannen, och för att rätt dimensionerad och godkänd fettavskiljare finns installerad utifrån den verksamhet som bedrivs på fastigheten. Därför är det viktigt att fastighetsägaren har kännedom om den verksamhet som bedrivs i fastigheten och vet vilka krav som ställs. Fastighetsägaren är ansvarig för att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler och att kontroll av anläggningens funktion sker minst en gång om året.

Spolsnabben och fettavskiljare

På Spolsnabben har vi utbildande medarbetare med lång erfarenhet och bred kunskap inom fettavskiljare. Vi hjälper er med:

Heltömning –tömning av hela avskiljaren. Tömningsavtal efter rådande lagstadgad tidsintervall.

Hur ofta ska fettavsiljare kontrolleras?

 Fettavskiljare skall kontrolleras, tömmas varje månad.

Utsläpp av fett kan orsaka stopp i avloppsledningar eftersom vattentemperaturen sjunker i ledningsnätet så att fettet stelnar och fastnar på rörväggar. Risken för stopp är störst i små ledningar, som vanligen finns inom fastigheten och närmast utsläppspunkten. Stopp kan till exempel leda till översvämning i källare eller utsläpp av orenat avloppsvatten till sjöar och vattendrag. Ansamlat fett kan också ge frätskador på betongrör, vilket förkortar livslängden på ledningsnätet. Det ligger således i både fastighetsägarens och VA-huvudmannens intresse att avloppssystemet fungerar.