Oljeavskiljning och ADR transporter

Oljeavskiljning och ADR-transporter är oumbärliga tjänster som Spolsnabben erbjuder. Genom effektiv oljeavskiljning arbetar vi för att skydda våra vattenresurser från föroreningar. Vi ser till att farligt gods transporteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt genom våra certifierade ADR-transporter. Hos Spolsnabben är miljöskydd och säkerhet av högsta prioritet.

ADR transport

Spolsnabben har jour dygnet runt, alla dagar på året. Vid akut hjälp, ring oss!

Hjul1

Snabbt

Hjälp när du behöver det!

star

Enkelt

Boka idag,
få hjälp redan imorgon!

Oljeavskiljning för garage och maskinhallar

I garage och andra fastigheter installeras ofta bensin- och oljeavskiljare för att förhindra utsläpp av förorenat spillvatten i det kommunala avloppsnätet. Kommunala vattenbolag och miljökontor kräver att fastighetsägare följer ett specifikt tömningsintervall för dessa oljeavskiljare.

Spolsnabben erbjuder avtal för regelbunden tömning med rätt intervall. Vi besitter alla nödvändiga tillstånd för att utföra tömningen och transportera avfallet till auktoriserade behandlingsstationer. Dessutom håller vi löpande kontakt med behöriga myndigheter och rapporterar, vilket befriar dig som kund från den bördan.

oljeavskiljning

Besiktning oljeavskiljare

Oljeavskiljaren ska kontrollera och besiktas vart femte år enligt standard SS-EN-858, där kapitel 6 behandlar bland annat besiktning av oljeavskiljare. Denna bestämmelse har som mål att säkerställa tätningen, funktionen och effektiviteten av oljeavskiljaren för att rena spillvattnet tillräckligt. En auktoriserad person ska utföra besiktningen av oljeavskiljaren.

Om du anlitar våra tjänster, garanterar vi att kontrollen och besiktningen av oljeavskiljaren följer Naturvårdsverkets riktlinjer, standardens krav samt de kommunala och miljöförvaltningarnas föreskrifter.

Efter genomförd kontroll eller besiktning av oljeavskiljaren utfärdar vi en kontrollrapport som visar att vi har utfört inspektionen enligt standarden SS-EN-858. Eventuella avvikelser som kräver åtgärd redovisas också i rapporten.

Kontrollrapporten kan användas som dokumentation på att kontroll eller besiktning av oljeavskiljare utförts i enlighet med gällande föreskrifter. Läs mer om oljeavskiljning hos Uppsala Vatten.

Fakta: 5-års besiktning oljeavskiljare

Vi utför besiktning av oljeavskiljare vart femte år med hjälp av en auktoriserad person från Spolsnabben. Besiktningen bör inkludera följande punkter:

 • Systemets täthet
 • Kontroll av inställning/funktion för automatisk avstängning
 • Skick/funktion på elektriska enheter/installationer
 • Skick på inbyggda delar, kontroll så att rör och andra delar sitter fast
 • Inre beläggningar (om sådana finns)
 • Hållfasthetsmässigt inre och yttre skick
 • Kontroll av om avskiljarens kapacitet är tillräcklig i förhållande till verksamheten

Fakta: 6-månaders kontroll oljeavskiljare

I samband med tömning genomför vi kontroll och underhåll av oljeavskiljaren var 6:e månad. En kvalificerad person utför denna kontroll, och den bör omfatta åtminstone följande punkter:

 • Kontroll av larm
 • Automatisk avstängning
 • Vattennivåskillnad mellan slam- och oljeavskiljare
 • Rengöring av provtagningsbrunn

Adr transport och oljeavskiljning

På Spolsnabben har vi utbildande medarbetare med lång erfarenhet och bred kunskap inom fettavskiljare och oljeavskiljare. Vi hjälper er med:

 • Heltömning –tömning av hela avskiljaren.
 • Rengöring av oljeavskiljare invändigt.
 • Kontroll av oljeavskiljaren – förebygger framtida driftstopp och andra problem.
 • 5-års besiktningar av er oljeavskiljare.
 • Tömningsavtal efter rådande lagstadgad tidsintervall.

Har du frågor om oljeavskiljare eller fettavskiljare, tömning, besiktning eller andra tjänster som avloppsrensning, torrsugning eller stamspolning – Kontakta oss på Spolsnabben 0771 – 550 810.

Oljeavskiljare pris - Avtal med schemalagda oljeavskiljningar

Om du är intresserad av ett serviceavtal, kan du säkerställa att vi regelbundet utför kontroller och besiktningar av oljeavskiljare med rätt intervall. Detta försäkrar dig om korrekta och punktliga kontroller och besiktningar, och du behöver inte oroa dig för att det ska bli bortglömt.

När du har fyllt i din intresseanmälan, kommer vi omedelbart att kontakta dig med prisuppgifter och ytterligare information.