Fräsning av avloppsrör

Ibland beror avloppsstopp och dålig avrinning på problem som inte går att spola bort. Det kan vara hårda beläggningar av fett, byggmaterial eller rötter som trängt in i avloppsystemet. Vi på Spolsnabben hjälper er att fräsa bort alla typer av beläggningar i avloppsledningar.

Spolsnabben har jour dygnet runt, alla dagar på året. Vid akut hjälpt, ring oss!

Hjul1

Snabbt

Snabb service till ett rimligt pris.

star

Enkelt

Vi hjälper er från start till slut.

Vad innebär fräsning av avlopp?

Fräsning av avlopp, även kallat mekanisk fräsning är en metod som används för att få bort hårda beläggningar från avloppsrörens inre väggar. Det kan vara allt från trädrötter som växt in i rören till hårda avlagring av fett eller byggmaterial.

Fräsning-kamera-rör

Varför behövs fräsning av avlopp?

Hårda avlagringar som ansamlas i rör och blockerar flödet av spillvatten kan leda till översvämningar med fuktskador som följd. När en avloppsspolning inte avhjälper problemet behöver ledningarnas skick undersökas och fräsning kan då vara lösningen på problemet.

Hur går en fräsning till?

Först spolas avloppet med hetvatten och högtryck och en rörinspektion med kamera utförs för att bedöma vilket sorts rensverktyg som är lämpligt för uppdraget. En vattendriven fräs  försedd med klo, kedja eller knivar används sedan för att få bort avlagringar, proppar eller trädrötter.

Spolsnabben och fräsning

På Spolsnabben har vi utbildande medarbetare med lång erfarenhet och bred kunskap inom fräsning.

Har du frågor om fräsning, rotskärning eller annat fastighetsunderhåll gällande vatten och avlopp? Kontakta oss på Spolsnabben 0771- 550 810.