Relining Uppsala

Skippa dyra och tidskrävande stambyten med relining även kallat rörinfodring i Uppsala. Med relining förlänger vi livslängden på era befintliga stammar i minst 40 år. Med våra samarbetspartner utför vi professionell relining med hållbarhet i fokus.

relining

Spolsnabben har jour dygnet runt, alla dagar på året. Vid akut hjälp, ring oss på 0771–550 810.

Hjul1

Snabbt

Snabb service till ett bra pris!

star

Enkelt

Boka enkelt via telefon eller formulär.

Relining av avloppsrör i 4 steg

  1. Spolning och filmning

Vi spolar och filmar avloppsrören för att kartlägga status och vilka åtgärder som behöver tas vid.

  1. Offert

Vi lämnar en offert som visar en tydlig prisbild på renoveringen för fastigheten.

  1. Relining renovering

Renovering påbörjas och pågår ca 2-5 arbetsdagar beroende på omfattning.

  1. Dokumentation och garanti

För att du ska känna dig trygg lämnar vi över all dokumentation om renoveringen och lämnar alltid garanti på utfört arbete.

Har du frågor om relining, rörinspektion,  oljeavskiljningavloppsrensning eller annat fastighetsunderhåll gällande vatten och avlopp? Kontakta oss på Spolsnabben 018 – 550 810.

Frågor och svar om relining

Relining är ett samlingsnamn på olika metoder att renovera rör. Vanligaste metoden vid relining kallas rörinfodring eller strumpmetoden och innebär att man dränker ett foder/en strumpa med epoxy.

Denna metod för rörrenovering, även känd som strumpmetoden eller relining med strumpa, fokuserar på att skapa helt nya, självbärande rör inuti de befintliga ledningarna. Den appliceras effektivt trots vatteninträngning och skarvförskjutningar, vilket gör den särskilt lämplig för olika förhållanden. Dessutom möjliggör den snabb installation på långa och raka sträckor och visar sig vara ekonomiskt och kvalitativt fördelaktig, särskilt i situationer med få förgreningar. Flexibelt foder är särskilt användbart för ledningar som ligger under mark, och dess förmåga att eliminera sprickor, hål och områden utan bitar resulterar i en förnyad och hållbar avloppslösning.

Hållbarheten för en relining varierar beroende på flera faktorer, inklusive kvaliteten på det utförda arbetet, typen av material som används vid relining och de specifika förhållandena för avloppssystemet. Generellt sett förväntas en välgjord relining hålla i många årtionden. Vissa företag och tillverkare kan erbjuda garantier på sitt arbete, och dessa garantier kan sträcka sig från 10 år upp till 50 år eller mer. Det är dock viktigt att notera att garantier och verklig hållbarhet kan skilja sig åt, och regelbunden underhåll och inspektion kan bidra till att förlänga livslängden för reliningen.

Relining är en avloppsrenoveringsprocess som innebär följande steg:

  1. Inspektion och Bedömning: Granskning av avloppssystemet för att bedöma skadornas omfattning.
  2. Rengöring: Grundlig rengöring av rören för att avlägsna föroreningar.
  3. Förberedelse av Material: Framställning och förberedelse av impregnerade strumpor eller andra material.
  4. Införing av Material: Införing av materialen i rören med lämplig teknik.
  5. Härdning av Material: Härdning av materialen för att skapa en stark och hållbar beläggning eller ny rörstruktur.
  6. Kontroll och Inspektion: Slutlig inspektion för att säkerställa korrekt utförd relining.

Valet mellan stambyte och relining för en villa beror på flera faktorer, inklusive det aktuella tillståndet på avloppssystemet, budgetrestriktioner och personliga preferenser. Stambyte innebär att byta ut hela avloppssystemet, vilket kan vara en omfattande och kostsam process men kan vara nödvändigt om rören är allvarligt skadade. Å andra sidan innebär relining att applicera en ny beläggning på insidan av befintliga rör för att förnya dem, vilket kan vara en mer kostnadseffektiv och mindre störande alternativ.

Ja, en av fördelarna med relining är att det ofta är möjligt för människor att bo kvar under processen. Till skillnad från traditionella stambyten, som ofta medför omfattande olägenheter och kan kräva att boende tillfälligt flyttar, tillåter relining att familjen kan fortsätta bo i huset. Processen är relativt mindre störande och kräver inte lika mycket rivning eller byggande.

Rörinfodring, även känt som relining, är en modern teknik för att förnya avloppsrör utan att genomföra omfattande grävarbeten. Metoden innebär att en flexibel beläggning appliceras på insidan av befintliga rör, vilket skapar en ny, hållbar yta och förlänger avloppssystemets livslängd. Denna teknik används för att åtgärda problem som läckage, rostskador eller för att förebygga framtida skador. Rörinfodring är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till traditionell rörrenovering.

Priset för relining, eller schaktlös rörrenovering, kan variera beroende på flera faktorer, inklusive rörens storlek, längd och skick. För en exakt prisuppgift kontakta oss på Spolsnabben.