Stamspolning

Regelbunden stamspolning och underhållsspolning av fastigheten är ett smart och effektivt sätt att förlänga livslängden på fastighetens rör och avloppssystem. Vi på Spolsnabben utför effektiv stamspolning för alla typer av fastigheter – en smart, miljövänlig och hållbar investering för fastighetens avloppssystem.

Stamspolning.lägenhet

Boka Stamspolning

house3

Villa - Underhållsspolning

Fast pris 3.560:-
 • Detta ingår:
 • - Spolning kökstam och kontroll av vattenlås
 • - Spolning av golvbrunn (max 5st)
 • - Spolning utgående ledning
 • - Hetvatten 70 grader högtryck
 • -
 • *Priset gäller för privatpersoner
 • inkl moms vardagar 7-16 efter rotavdrag.
brf

Bostadsrätt/Flerbostadshus

Stamspolning/Underhållspolning

från 550:- per lgh
 • - Snabbt
 • - Enkelt
 • - Riskfritt
 • -
 • *Exklusive moms vardagar 7-16.

Spolsnabben har jour dygnet runt, alla dagar på året. Vid akut hjälp, ring oss på 0771 – 550 810.

Hjul1

Snabbt

Snabbt och skonsam spolning.

star

Enkelt

Vi sköter allt från start till slut.

Vad är stamspolning?

I en fastighet finns det avlopp och avloppsystem för att avleda och ta hand om avloppsvatten. Avloppssystemet i en fastighet kallas för stammar. Stammarna har en begränsad livslängd och att fastigheten någon gång behöver genomgå ett stambyte eller relining är ett faktum. Med regelbunden stamspolning förlänger du livslängden på avloppsstammarna och kan förebygga dyra avloppsstopp. 

Varför behövs stamspolning?

Orsaken till att avloppsvatten rinner undan långsamt eller inte alls beror vanligtvis på beläggningar inne i rören. Det kan även vara ett främmande föremål som fastnat i avloppet och orsakar stoppet. Långsam avrinning och delvis igensatta rör behöver inte betyda att avloppsstammarna i fastigheten behöver bytas. Med regelbunden stamspolning förlänger ni livslängden på stammarna och förhindrar att rören sätts igen helt och i värsta fall orsakar översvämning som leder till kostsamma fuktskador.

Hur ofta behövs stamspolning?

Hur ofta stammarna behöver spolas beror på ålder, skick på rören, hur avloppen används och hur rören underhållningen varit. Bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus bör stamspola vart tredje till femte år.

Om det även bubblar, kluckar och luktar illa från avloppet trotts att vattenlåset är rensat, är det antagligen dags för en stamspolning.

Hur går en stamspolning till?​

Vid en stamspolning rensas stammarna i en fastighet eller en villa från beläggningar, proppar och andra främmande föremål men hjälp av hett vatten och högt tryck. Vi börjar med att spola uppsamlingsledningen som leder ut till gatan. När rören till gatan är fria från avlagringar och proppar arbetar vi oss uppåt i fastigheten och fortsätter spolningen genom alla spillvattenledningar som ansluter till systemet. När samtliga ledningar är spolade har vi genomfört en komplett stamspolning av fastigheten. Vi lämnar alltid garanti och dokumentation efter stamspolning.

Stamspolning-spolbil

Hur går det till med stamspolning i bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus?

I bostadsrätter och flerfamiljshus där flera avlopp är kopplade till samma stamledning spolas/funktions kontrolleras avloppet i varje lägenhet (badrum och kök) samt i gemensamma utrymmen (ex. tvättstuga). Stamspolning i bostadsrättsföreningar ingår ofta i föreningens underhållsplan och ska göras ungefär var tredje till femte år. Vi räknar med att hinna med ca 10–20 lägenheter per dag och tar hand om hela processen, inklusive information till boende genom avisering.

Vi behöver tillgång till alla avlopp som skall spolas och funktions kontrolleras, för det krävs att vi har access så vi kan komma in i alla lägenheter, om den boende inte är hemma och kan släppa in operatörerna behövs huvudnyckel, tag eller kod.

Vad bör man göra vid återkommande stopp i avloppet?

Vid återkommande stopp trotts regelbunden underhållning av avlopp och stammar kan fräsning vara aktuellt. Fräsning av avloppsledningar görs när rören är igensatta av fett, rost, spackel, kalk, främmande föremål etc. I samband med fräsning genomför vi alltid en rörinspektion med filmning av avloppet för att bedöma omfattning och bedöma vilka verktyg och maskiner som arbetet kräver. Om rören är för skadade för att kunna spolas eller fräsas  kan vi erbjuda relining av avloppssystemet.

Hur fungerar underhållsspolning i villa och radhus

I villor och radhus spolas golvbrunn, tvättställ och kök med hetvatten via en slang som dras in från spolbilen. Spolslangen har ett speciellt bakåtspolande munstycke som roterar och effektivt tar sig igenom avloppssystemet. Vi spolar samtliga avlopp som leder ut till samlingsleden.

Spolsnabben och stamspolning

På Spolsnabben har vi utbildande medarbetare med lång erfarenhet och bred kunskap inom stamspolning och avloppsunderhåll.

Har du frågor om stamspolning och underhållsspolning eller annat fastighetsunderhåll gällande vatten och avlopp?

Övriga tjänster hos Spolsnabben

Kontakta oss idag för att dra nytta av vår expertis inom stamspolning och underhållsspolning. 

Vi hjälper även till med tjänster som poolfyllning, kärltvätt, torrsugning, klottersanering och avloppsrensning – kontakta oss på Spolsnabben 0771 – 550 810.

See Our Work

Latest Projects