Så hanterar du stopp i avloppet

Innehåll

Stopp i avloppet är något som drabbar alla hus någon gång – både svåra stopp och lättare stopp som du förhoppningsvis kan lösa själv. Stopp i avloppet kan uppstå i exempelvis diskhon, toaletten, handfatet eller duschen och kan bero på flera olika saker. Som tur är finns flera metoder som du kan testa själv för att lösa problemet.

Om ditt stopp i avloppet är för stort för att lösa på egen hand, eller om stoppet sitter längre ner i avloppet, finns dock smidig hjälp att få av en professionell spolbilsfirma. Med smarta verktyg och rätt kunskap kan vi på Spolsnabben hjälpa dig att rensa stopp i avloppet så att du kan leva som vanligt igen!

Stopp i avloppet

Stopp i avloppet längre ner

Stopp i avloppet kan uppstå i olika delar av rören. Om stoppet sitter långt upp kan du ibland helt enkelt nå det som blockerar röret med handen, men stopp längre ner i avloppet är ofta svårare att lösa. För att avgöra var stoppet sitter kan du börja med att testa vattenflödet i olika delar av huset. Om vattnet inte rinner undan ordentligt på flera ställen är det troligtvis ett större stopp längre ner i systemet.

Metoderna för att lösa ett stopp i avloppet längre ner skiljer sig åt beroende på stoppets placering och orsak, och det är mycket svårt för dig att lösa själv utan att skada rören. Stopp längre ner i avloppet kräver därför ofta en spolbilsfirmas expertis för att säkerställa att problemet åtgärdas korrekt och effektivt.

Stopp i handfatet

Stopp i handfatet är oftast ett resultat av hår, tvål- och tandkrämsrester och annat skräp som ansamlats och fastnat i avloppet. Du märker att ett stopp i handfatet är på gång när vattnet börjar rinna undan långsammare än vanligt eller i värsta fall står helt stilla. 

De allra flesta mindre stopp i handfatet går att lösa genom att helt enkelt rensa vattenlåset. Skruva isär vattenlåset, ta bort alla beläggningar och blockeringar som finns i rördelarna och rengör dem noggrant. Det är viktigt att du skruvar ihop alla delar korrekt och ordentligt för att undvika läckage och dålig lukt från handfatet och avloppet. När du är klar kan det vara lockande att spola ner all smuts och beläggningar som du har rensat ut direkt i avloppet igen, men det bör du såklart undvika.

Stopp i badkaret

Liksom i handfatet uppstår stopp i badkaret eller duschen ofta på grund av hår och tvålrester som samlas i avloppet. Även här brukar det första tecknet vara att vattnet inte rinner undan som det ska. När ett stopp i badkaret eller duschen uppstår är det dags att rensa och rengöra golvbrunnen. Du kan även lossa badkarets frontplåt för att komma åt och rengöra det avloppsrör som går från badkarets avtappningshål. Om problemet inte verkar löst trots att du tagit bort alla synliga blockeringar så är det dags att kontakta ett spolbilsföretag som kan nå djupare ner i avloppsrören.

Dålig lukt i handfat och avlopp

Dålig lukt från handfat och avlopp är ett vanligt tecken på att något inte står rätt till i avloppssystemet. Lukten beror ofta på att ansamlingar av matrester, hår, och annat skräp har fastnat och börjat brytas ner. Dålig lukt i handfat och avlopp kan också uppstå om du har rengjort vattenlåset och golvbrunnen men inte satt tillbaka delarna korrekt och ordentligt. Det kan även indikera att ett stopp håller på att bildas.

För att förebygga stopp och dålig lukt i handfat och avlopp, se till att regelbundet rensa bort hår och andra föremål som kan fastna i avloppet. Använd gärna ett golvbrunnsfilter för att fånga upp hår i duschen och en sil i diskhon för att undvika stopp i köksavloppet. Skölj regelbundet avloppet med varmt vatten och använd vid behov milda rengöringsmedel för att spola igenom och fräscha upp avloppet. Om du vet att ditt avloppssystem är extra känsligt bör du alltid kontakta ett proffs för att lösa problemet.

Frågor och svar

För att få bort stopp i avloppet bör du till att börja med ta bort de blockeringar som du själv kan nå genom att ta loss vattenlås och golvbrunn. För små, ytliga stopp i avloppet kan det ibland räcka med att bara hälla i varmt vatten. För större stopp eller stopp längre ner i avloppet behövs hjälp av en professionell spolbilsfirma.

Det finns en del husmorstips på propplösare som sägs fungera för att lösa stopp i avloppet. Att använda exempelvis ättika kan dock skada dina rör, och kemiska propplösare är ofta skadliga mot både avloppet och miljön. För stopp i avlopp bör du alltså kontakta en expert som kan hjälpa dig att åtgärda problemet ordentligt utan att skada rören.

Om det kluckar eller bubblar i avloppet är det troligtvis ett tecken på att något blockerar rören och är på väg att bilda ett stopp i avloppet. För att åtgärda detta kan du försöka rensa och rengöra avloppet, men om det kluckar i avloppet i flera rum i huset har du troligtvis ett större problem i avloppssystemet. Om problemet kvarstår är det en god idé att kontakta en professionell spolbilsfirma för att undersöka och lösa problemet.

Vi hjälper dig med stopp i avloppet

Även om du enkelt kan lösa många mindre avloppsproblem finns även situationer där du behöver kalla in ett professionellt spolbilsföretag. Stora eller återkommande stopp i avloppet kan tyda på mer komplexa problem som kräver professionell utrustning och kunskap. Våra kunniga personal på Spolsnabben hjälper dig med bland annat avloppsrensning, relining, rörinspektion och avloppsjour.

Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med ditt stopp i avloppet!