Rörinspektion

Upptäck stopp, trasiga rör och undvik kostsamma läckage med rörinspektion av fastighetsledningar och markledningar. Vi på Spolsnabben hjälper er med rörinspektion och filmning av avloppssystem inklusive rapport av avloppsstammarnas skick.

Fyll i ditt namn och e-postadress eller telefonnummer så hör vi av oss!

Spolsnabben har jour dygnet runt, alla dagar på året. Vid akut hjälp, ring oss på 0771–550 810.

Hjul1

Snabbt

Snabb hjälp när det behövs!

star

Enkelt

Boka idag, få hjälp imorgon!

Vad är rörinspektion?

Att bedöma avloppets status är betydligt svårare om man inte har specialanpassad kamerautrustning. Med hjälp av en liten kamera som man för ner i avloppet kan man inspektera insidan av röret och se skicket på ledningen och upptäcka stopp, svackor, sprickor och läckage. Med kamera informationen kan man bedöma ledningens funktion.

Fräsning-rörinspektion

När behövs en rörinspektion?

Vid återkommande problem med avloppet eller vid ett stopp kan en rörinspektion påvisa vad som ligger bakom felet. Oftast handlar det om tjocka beläggningar längs rörens inre väggar eller ett främmande föremål som fastnat som en propp. En rörinspektion kan även vara bra för att få en överblick över avloppsrörens skick för att kunna planera in framtida renoveringsbehov. Rörinspektion är vanligt innan en stamspolning, om man misstänker en spricka, en trasig ledning eller vid en vattenläcka. Men även vid nyproduktion för att kontrollera att rören är korrekt installerade.

Hur går en rörinspektion till?

Med en kamera som vi för ner i rören kan vi se hur det ser ut på insidan. Kameran filmar röret och rörinspektören kan från en bildskärm bedöma rörens skick och ta fram eventuella åtgärdsförlag. Det kan vara hårda beläggningar av kalk, fett och byggmaterial som behöver tas bort genom fräsning. Det kan även vara trädrötter som tagit sig in i avloppssystemet.

Ledningssökning

I många äldre fastigheter saknas underlag och dokumentation över avloppssystem och dräningssystem. Vi lokaliserar rör med specialanpassad och modern sondutrustning. Vid ledningssökning, även kallat rörpejling tar vi reda på var ledningarna går och hur djupt de ligger. Hittas en läcka vid en kamerainspektion är ledningssökning eller sondning ofta nödvändig för att kunna lokalisera läckan och utföra åtgärder. Med hjälp av särskild utrustning kan man hitta och kartlägga ledningar i byggnad och i mark. Det sker genom att en sond förs in i röret och sonden kan sedan följas från markytan och man kan även uppskatta sondens djup.

Spolnabben och rörinspektion

På Spolsnabben har vi utbildade STVF auktoriserade rörinspektörer med lång erfarenhet och bred kunskap inom rörinspektion.

Har du frågor om rörinspektion, ledningssökning, fräsning eller annat fastighetsunderhåll gällande vatten och avlopp? Kontakta oss på Spolsnabben 0771-550 810.

See Our Work

Latest Projects