Rörinspektion Uppsala

Upptäck stopp, trasiga rör och undvik kostsamma läckage med rörinspektion av fastighetsledningar och markledningar. Vi på Spolsnabben hjälper er med rörinspektion och filmning av avloppssystem inklusive rapport av avloppsstammarnas skick.

rörinspektion

Spolsnabben har jour dygnet runt, alla dagar på året. Vid akut hjälp, ring oss på 0771–550 810.

Hjul1

Snabbt

Snabb hjälp när det behövs!

star

Enkelt

Boka idag, få hjälp imorgon!

Vad är rörinspektion?

Att bedöma avloppets status är betydligt svårare om man inte har specialanpassad kamerautrustning tillgänglig. Däremot, med hjälp av en liten kamera som man för ner i avloppet, kan man noggrant inspektera insidan av röret. Härigenom kan man tydligt se skicket på ledningen och upptäcka eventuella stopp, svackor, sprickor och läckage. Genom att använda kamerainformationen kan man göra en noggrann bedömning av ledningens funktion och nödvändiga åtgärder.

rörinspektion

När behövs en rörinspektion?

Vid återkommande problem med avloppet eller vid ett stopp kan en rörinspektion påvisa vad som ligger bakom felet. I de flesta fall handlar det om tjocka beläggningar längs rörens inre väggar eller ett främmande föremål som har fastnat och bildat en propp. Dessutom kan en rörinspektion vara användbar för att få en överblick över avloppsrörens skick, vilket underlättar planeringen av eventuella framtida renoveringsbehov. Rörinspektion är vanligt innan en stamspolning, om man misstänker en spricka, en trasig ledning eller vid en vattenläcka. Men även vid nyproduktion för att kontrollera att rören är korrekt installerade.

Hur går en rörinspektion till?

Med en kamera som vi för ner i rören kan vi se hur det ser ut på insidan. Kameran filmar röret och rörinspektören kan från en bildskärm bedöma rörens skick och ta fram eventuella åtgärdsförlag. Det kan vara hårda beläggningar av kalk, fett och byggmaterial som behöver tas bort genom fräsning. Det kan även vara trädrötter som tagit sig in i avloppssystemet.

Ledningssökning

I många äldre fastigheter saknas ofta underlag och dokumentation över avloppssystem och dräningssystem. Därför använder vi specialanpassad och modern sondutrustning för att lokaliserar rör. Vid ledningssökning, även kallat rörpejling, arbetar vi för att ta reda på var ledningarna går och hur djupt de ligger. Om det hittas en läcka vid en kamerainspektion, blir ledningssökning eller sondning ofta nödvändig för att noggrant lokalisera läckan och vidta åtgärder. Genom att använda särskild utrustning kan vi effektivt hitta och kartlägga ledningar både inom byggnader och i marken. Detta görs genom att en sond förs in i röret och sedan enkelt följs från markytan, inklusive möjligheten att uppskatta sondens djup.

Filma avloppsrör med Spolsnabben

På Spolsnabben har vi utbildade STVF auktoriserade rörinspektörer med lång erfarenhet och bred kunskap inom rörinspektion.

Har du frågor om rörinspektion, ledningssökning, fräsning eller annat fastighetsunderhåll gällande vatten och avlopp? Kontakta oss på Spolsnabben 0771-550 810.