Cookie policy

Denna policy förklara hur Spolsnabben AB använder cookies när du använder vår webbplats.

Innehåll:

 •  Vad är en cookie?
 •  Varför använder vi cookies?
 •  Vilka typer av cookies använder vi?
 •  Hur du hanterar cookies i din webbläsare
 •  Hur du kontaktar oss

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som lagras i din webbläsare och sparar information när du besöker olika webbplatser. Med hjälp av cookies kan vi automatiskt samla in information om hur du använder vår webbsida.  

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att förstå och förbättra din upplevelse på vår webbplats. I vissa fall innebär användningen av cookies att vi behandlar dina personuppgifter. Då följer vi våra principer för behandling av personuppgifter (se längre ner på sidan).

Vilka typer av cookies använder vi?

Vi använder tre olika kategorier av cookies. Du kan godkänna alla cookies eller vissa kategorier. När du godkänner en kategori, tillåter du alla cookies i den kategorin. Du kan alltid ändra dig och ta bort cookies från din webbläsare.

 • Nödvändiga – Behövs för att webbplatsen ska fungera smidigt och säkert och kan inte väljas bort. Möjliggör viktiga funktioner som språkval.

 

 • Funktionalitet, prestanda och statistik – Behövs för att funktioner och personanpassning ska fungera. Hjälper oss förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den. Informationen slås ihop för alla användare och kan aldrig kopplas till just dig.

 • Relevant marknadsföring – Läggs till av våra partner och kan påverka innehåll och annonser som du ser på andra webbplatser.

 

Hur du hanterar cookies i din webbläsare

Du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies samt ta bort cookies från din webbläsare. Om du väljer att aldrig acceptera cookies i webbläsaren kan det leda till att våra webbplatsfunktioner inte fungerar som vanligt.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om vår cookiepolicy, den information vi har om dig eller om du vill utöva en av dina dataskyddsrättigheter, tveka inte att kontakta oss.

Maila oss på: info@spolsnabben.se

Integritetspolicy

Innehåll:

 •  Vilka uppgifter samlar vi in?
 •  Hur samlar vi in dina uppgifter?
 •  Hur använder vi dina uppgifter?
 •  Hur lagrar vi dina uppgifter?
 •  Marknadsföring via e-post / post
 •  Vilka är dina dataskyddsrättigheter?
 •  Sekretesspolicyer för andra webbplatser
 •  Ändringar i vår sekretesspolicy
 •  Hur man kontaktar oss

Vilka uppgifter samlar vi in?

 •  Information om din enhet inklusive din IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version samt operativsystem
 •  Information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive
  hänvisningskälla, besökets längd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar
 •  Information som du anger när du skickar in ett formulär via vår webbplats
 •  Information om dina beställning och uppgifter för fakturering
 •  All annan personlig information som du skickar till oss

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Vi samlar in uppgifter och behandlar uppgifter när du:

 •  Använder vår webbplats med cookiespårning
 •  Skickar ett mejl eller fyller i och skickar in ett formulär
 •  Kontaktar oss
 •  Söker ett ledigt jobb
 •  Mässor via kontaktformulär

Vi kan också få dina uppgifter indirekt från:

 •  BRF-register
 •  Övriga adressregister

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter så att vi kan:

 •  Identifiera dig som kund för att kunna ta kontakt med dig.
 •  Behandla köp och förfrågningar.

Rättslig grund: fullgörande av avtal.

 •  Skicka e-post med riktade erbjudanden på andra produkter och tjänster som vi tror du är intresserad av
 •  Bjuda in till event/evenemang
 •  Förbättra våra tjänster
 •  Förbättra webbplatsupplevelsen
 •  Besvara dina frågor via telefon eller via kundservice
 •  Genomföra kundundersökningar

Rättslig grund: berättigat intresse och samtycke.

Om du godkänner det kommer vi att dela dina uppgifter med våra partnerföretag så att de kan erbjuda dig sina produkter och tjänster.

 •  Underentreprenörer
 •  Övriga samarbetspartners

När vi behandlar din beställning kan vi skicka dina uppgifter till ett kreditupplysningsföretag, och även använda resultatet för att förhindra bedrägliga köp.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar säkert dina personuppgifter på en dataserver i EU. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till underleverantör för att utföra beställd tjänst samt för distribution av erbjudanden.

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag, t.ex. bokföringslagen. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Spolsnabben kommer att hålla dina:

 •  Anonyma webbplatsinteraktioner samt demografi och intressedata i 2 år. När denna tidsperiod har gått ut kommer vi att radera dina uppgifter manuellt.
 •  Personuppgifter i 2 år. När denna tidsperiod har gått ut kommer vi att radera din data manuellt.
 •  Uppgifter om hur och när du använder dina tjänster, dina beställningar och uppgifter för att fakturera i 2 år. När denna tidsperiod har gått ut kommer vi att radera din data manuellt.
 •  Uppgifter som du lämnar när du deltar i våra evenemang eller när du kontaktar vår kundservice i 2 år. När denna tidsperiod har gått ut kommer vi att radera din data manuellt.

Marknadsföring via e-post / post

Om du har samtyckt till att få marknadsföring kan du alltid välja att ångra dig vid ett senare tillfälle.
Du har rätt att när som helst stoppa oss från att kontakta dig i marknadsföringssyfte.

Om du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte via e-post eller post, vänligen kontakta oss via e-post på: info@spolsnabben.se

Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

Vi vill se till att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

Rätten till tillgång – Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos Spolsnabben, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter inhämtas.

Rättelserätt – Du har rätt att begära att Spolsnabben rättar all information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att Spolsnabben ska få fullständig information som du anser är ofullständig.

Rätten till radering — Du har rätt att begära att Spolsnabben raderar dina personuppgifter om någon av följande förutsättningar föreligger:

 •  Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 •  Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
 •  Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 •  Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 •  Om data inte har behandlats enligt regleringen.
 •  Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätten att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att Spolsnabben begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 •  När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 •  När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 •  När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
 •  När du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.

Rätten att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot Spolsnabbens behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av en intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att Spolsnabben överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Om du gör en förfrågan har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss.

Maila oss på: info@spolsnabben.se

Google Analytics och sociala medier

Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi uppgifter, däribland personuppgifter, kring ditt användande av vår sida spolsnabben.se och din aktivitet på våra sociala medier. Vi kommer exempelvis att behandla dina personuppgifter för att med hjälp av Google Analytics och Facebook kunna anpassa de annonser som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande samt för att kunna utveckla våra tjänster.

Eftersom vi använder oss av Google Analytics och Facebook kommer dina personuppgifter även att lämnas ut till Google och Facebook. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles/Facebooks servrar som finns placerade runtom i världen. Dina personuppgifter kan således komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google/Facebook kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google/Facebook.

Läs mer om IP-anonymisering i Google Analytics och allmänna villkor på Googles webbplats.

Om du, trots att informationen som samlas in är anonym, ändå inte vill att information om hur du använder webbplatsen ska samlas in, kan du installera Google Analytics Opt-out i din webbläsare, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Sekretesspolicyer för andra webbplatser

Spolsnabbens webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vår integritetspolicy gäller endast för vår webbplats, så om du klickar på en länk till en annan webbplats bör du läsa deras integritetspolicy.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Spolsnabben håller sin integritetspolicy under regelbunden granskning och placerar eventuella uppdateringar på denna webbsida.

Hur man kontaktar oss

Om du har några frågor om vårt företags integritetspolicy, de uppgifter vi har om dig eller om du vill utöva en av dina dataskyddsrättigheter, tveka inte att kontakta oss.

Maila oss påinfo@spolsnabben.se

Hur man kontaktar lämplig myndighet

Om du vill anmäla ett klagomål eller om du anser att vårt företag inte har tagit itu med din oro på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

E-post: imy@imy.se

Telefonnummer: +46 (0)8-657 61 00